Thai Kitchen, Restaurant Toronto

For more info call (416) 335-6538