Konnichiwa, Restaurant Toronto

For more info call (416) 593-8538